08-1220 1070

  • Bild 1

Tillgänglighet, diskretion och effektivitet

Välkommen till Advokatbolaget Opus. Advokatbolaget arbetar under ledorden tillgänglighet, diskretion och effektivitet. Våra uppdragsgivare är både företag och privatpersoner. Hos oss blir du bemött av ett tydligt personligt engagemang och vi utför anförtrodda uppdrag med nit och kostnadseffektivitet. Vårt arbetssätt har resulterat i långa och nära relationer till byråns klienter. Vi talar ryska, turkiska, franska, spanska, arabiska, serbiska/kroatiska/bosniska, sorani och keldani på byrån.

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare samt biträder i vårdnads- och umgängestvister.
Vi bistår dig även i frågor om uppehållstillstånd och andra tillståndsärenden samt åtar oss uppdrag som offentligt biträde i avvisnings/utvisningsärenden.

Vi hjälper dig att få kontakt med socialtjänstens familjerätt, polis, kvinnojourer, stödgrupper för pappor eller andra som du kan behöva träffa i samband med en vårdnads- och umgängestvist.

 
 

Brottmål

Brottmål

Misstänkt för brott? Utsatt för brott? Läs mer om vad som gälller när vi representerar dig i brottmål.

Försvarare »

Familjerätt

Familjerätt

Vill du att vi ska representera dig? Läs mer om vad som gälller när vi representerar dig i ett vårdnads- och umgängesmål.

Familjerätt »

Tillståndsärenden

Tillståndsärenden

Söker du asyl? Vill du arbeta i Sverige? Läs mer om vad som gälller när vi representerar dig i ett tillståndsärende.

Uppehållstillstånd »