GABRIEL HENRIKSSON

JURIST

Gabriel Henriksson är biträdande jurist på byrån och åtar sig uppdrag som offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Gabriel åtar sig även familjerättsliga mål och ärenden gällande vårdnad- och umgänge med barn samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM och LPT.

Språk:

    • Svenska

    • Polska

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

2 + 5 =