Haris Gusic

JURIST

Haris Gusic är biträdande jurist på byrån och åtar sig uppdrag som offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Haris åtar sig även familjerättsliga mål och ärenden gällande vårdnad- och umgänge med barn samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM och LPT.

Språk:

    • Svenska

    • Bosniska / Serbiska / Kroatiska

    • Engelska

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

11 + 8 =