Lina Pulkkinen

JURIST

Lina är jurist på byrån och åtar sig uppdrag som offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Lina åtar sig även familjerättsliga mål och ärenden gällande vårdnad- och umgänge med barn samt tvångsomhändertaganden enligt LVU-, LVM och LPT. Lina avlade juris kandidatexamen 2018 vid Stockholms universitet och fullgjort notarietjänstgöring vid Linköpings tingsrätt.

Språk:

    • Svenska

    • Finska

    • Engelska

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

5 + 3 =