Sara Haidari

ADVOKAT / PARTNER 

Sara Haidari är advokat och åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Sara åtar sig även uppdrag som ombud i familjerättsliga mål rörande vårdnad-, boende- och umgänge med barn samt uppdrag inom det socialrättsliga området i ärenden som rör LVU, LVM, LPT och LRV.

Språk

    • Svenska

    • Arabiska

    • Kurdiska

    • Engelska

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

8 + 2 =