Familj

Vi företräder dig gentemot motparten och för din talan om exempelvis vårdnad- och umgänge eller barnets boende. Om det inte går att lösa frågan genom överenskommelse utanför domstol för vi din talan i rätten vid muntliga förberedelser och huvudförhandling.

Vi hjälper dig att få kontakt med socialtjänstens familjerätt, polis, kvinnojour, stödgrupper för pappor eller andra som du kan behöva träffa.

Rättshjälp och rättsskydd

I de fall man inte, kostnadsfritt, kan få hjälp av advokat finns ofta möjlighet till bidrag till advokatkostnaderna. Vi hjälper självklart till att ansöka om detta.

 

Rättsskydd

Genom hemförsäkringen har man vanligtvis ett rättsskydd. Om det uppstår en tvist kan man be att få ta detta i anspråk för att täcka sina advokatkostnader. Det innebär att du själv måste betala självrisken, vanligtvis 20% av advokatkostnaderna, medan försäkringsbolaget betalar resterande 80%. Om hemförsäkringen inte täcker advokatkostnader – så är exempelvis ofta fallet om du behöver hjälp med vårdnadsfrågor samband med en separation eller skilsmässa – kan man under vissa förutsättningar ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp. Staten betalar då en del av advokatkostnaden. Hur stor procentsats du själv skall betala – din rättshjälpsavgift – avgörs efter prövning av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Det finns vissa begränsningar i möjligheten att få rättshjälp, kontakta oss för att höra mer om detta eller läs på Rättshjälpsmyndighetens hemsida. För att kunna få rättshjälp måste du själv först betala en timmes rådgivning.

Rådgivning

Du kan beställa tid för rådgivning på advokatbyrån. Om du har låga inkomster kan staten betala halva kostnaden. Staten kan även betala tolk. Kontakta oss för närmare information, eller läs mer på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

7 + 11 =