Uppehållstillstånd

Asyl

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl. Sverige skall bevilja dig uppehållstillstånd om du är flykting enligt konventionen eller alternativt skyddsbehövande. Sverige omfattas också av EU:s gemensamma regler.

Anknytning

Du har rätt att få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som bor i Sverige.

Arbete

Vill du arbeta i Sverige? Eller ska du anställa personal från ett annat land?

Vi hjälper dig som:

  • Vill komma och arbeta som anställd i Sverige
  • Vill komma och driva ett eget företag i Sverige
  • Är arbetsgivare i Sverige och vill anställa personal från ett annat land.

Andra tillståndskrav

I din verksamhet eller som privatperson kan du ställas inför tillståndskrav från olika typer av myndigheter. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och bistå i ansökningsförfarandet eller att överklaga ett beslut som gått dig emot.

Rättshjälp och rättsskydd

I de fall man inte, kostnadsfritt, kan få hjälp av advokat finns ofta möjlighet till bidrag till advokatkostnaderna. Vi hjälper självklart till att ansöka om detta.

 

Rättsskydd

Genom hemförsäkringen har man vanligtvis ett rättsskydd. Om det uppstår en tvist kan man be att få ta detta i anspråk för att täcka sina advokatkostnader. Det innebär att du själv måste betala självrisken, vanligtvis 20% av advokatkostnaderna, medan försäkringsbolaget betalar resterande 80%. Om hemförsäkringen inte täcker advokatkostnader – så är exempelvis ofta fallet om du behöver hjälp med vårdnadsfrågor samband med en separation eller skilsmässa – kan man under vissa förutsättningar ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp. Staten betalar då en del av advokatkostnaden. Hur stor procentsats du själv skall betala – din rättshjälpsavgift – avgörs efter prövning av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Det finns vissa begränsningar i möjligheten att få rättshjälp, kontakta oss för att höra mer om detta eller läs på Rättshjälpsmyndighetens hemsida. För att kunna få rättshjälp måste du själv först betala en timmes rådgivning.

Rådgivning

Du kan beställa tid för rådgivning på advokatbyrån. Om du har låga inkomster kan staten betala halva kostnaden. Staten kan även betala tolk. Kontakta oss för närmare information, eller läs mer på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

8 + 14 =