JENNIFER JAHALO

JURIST

Jennifer Jahalo är biträdande jurist på byrån och åtar sig uppdrag som offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Jennifer åtar sig även familjerättsliga mål och ärenden gällande vårdnad- och umgänge med barn samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM och LPT.

Språk:

    • Svenska

    • Somaliska

    • Spanska

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

13 + 15 =