Mireille Wildh

ADVOKAT

Mireille Wildh är advokat och åtar sig uppdrag som försvarare, offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden samt målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Mireille åtar sig även familjerättsliga mål och ärenden gällande vårdnad- och umgänge med barn samt tvångsomhändertaganden enligt LVU-, LVM och LPT.

Språk:

    • Svenska

    • Engelska

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

1 + 1 =